Buurtplatform Jekerkwartier.

November 2013

De Stichting ‘t Jekerkwartier is de verbindingsschakel tussen de bewoners van het Jekerkwartier en de Gemeente Maastricht. Onze statuten zijn daarvoor de grondslag en op basis van die erkenning ontvangen wij jaarlijks een subsidiebedrag (€ 9.500,– in 2013) dat wij volgens voorgeschreven richtlijnen dienen te besteden in de buurt. Jaarlijks wordt dit opnieuw vastgesteld, ingediend en al dan niet goedgekeurd. Het jaar daarna wordt verantwoording afgelegd. Alhoewel het behartigen van de belangen van de bewoners een belangrijke taak is, dienen we ook het algemeen belang van de buurt te behartigen.  In dat kader werken we nauw samen met vertegenwoordigers van de ondernemers, de universiteit en andere maatschappelijke organisaties.