Graffiti bestrijding in onze buurt

Het bestuur heeft onlangs besloten de graffiti in onze buurt aan te pakken.We gaan in overleg met eigenaren van gebouwen en andere objecten om te bezien hoe we samen deze verloedering kunnen bestrijden.
Thans voeren we onder meer overleg met de directie van het Conservatorium en in januari 2013 gaan we ons bezig houden met o.a. Enexis en Nuon over de kasten die in onze wijk beklad zijn.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Onderhoud Stadswal Jekerkwartier

Een van onze bestuursleden constateerde onlangs dat de opgang naar de walmuur behoorlijk was beschadigd. Na een bericht aan de gemeente is hier direct werk van gemaakt. Iedereen kan nu weer probleemloos op de muur komen.

Ook de afwatering is zeer slecht. Na de eerste de beste regenbui staat het voetpad blank. Na overleg met de gemeente is ons toegezegd, dat eind van het jaar met de reparatie van de afwatering wordt begonnen. Wij houden U op de hoogte.

Melden, helpt dus echt wel.