Programma Buurtbijeenkomst 16 sept. 2013 StayOkay 19.30u – 21.30

Beste buurtbewoners,

Op deze bewonersbijeenkomst willen we graag met u in gesprek gaan over actuele
ontwikkelingen in ons Jekerkwartier.
Een paar punten hebben we geagendeerd maar we willen vooral ook graag van u horen wat er leeft in ons Jekerkwartier en wat u bezig houdt.

Programma: 

19.30 
Welkom en toelichting op het programma.
Marijke van Lierop.

19.45
Wat betekent buurtgericht werken. 
Toelichting op dit thema door Liliane Geraerds, stadsdeelmanager
Maastricht West, Bureau Buurtgericht Werken, Gemeente Maastricht.
Aansluitend discussie over wat u als buurtbewoner verwacht van het
buurtplatform. Wat wel, wel niet. 

20.15
Stand van zaken aangaande het Verkeersplan Jekerkwartier. Korte
toelichting over actuele ontwikkelingen door Charles Roovers, voorzitter
Werkgroep Verkeer Bpf Jekerkwartier. 

20.30
Stand van zaken aangaande ontwikkelingen Bauduinterrein.
Eén van de omwonenden zal ons bijpraten over hun dialoog met de opdrachtgever. 

20.45
Tapijnkazerne.
Zoals bekend is er binnen de gemeente een discussie gaande over mogelijke
aanleg (ondergrondse) parkeergarage. Bijpraten over huidige stand van
zaken. 

21.00
Wat houdt de buurtbewoners bezig in de buurt, mooie dingen,  zorgpunten,
ergernissen, verbeteringen etc.

21.15
Evaluatie van deze avond. 
Wat ging goed? Wat is voor verbetering vatbaar?
Hoe verder?

—-nazit—

We hopen u ‘in groten getale’ te mogen ontmoeten, 
Bestuur Buurtplatform ’t Jekerkwartier.

www.jekerkwartier-maastricht.nl