Buurtnieuws 1e jaargang, deel 1

Binnenkort in uw brievenbus BUURTNIEUWS een aanvulling op deze website. Op deze wijze willen wij u op de hoogte houden van de zaken die spelen in onze buurt. Hier alvast een voorproef

BUURTNIEUWS  van stichting ‘t jekerkwartier jaargang 1, nr 1 – december 2013

Buurtnieuws, een nieuw initiatief van uw Buurtplatform

Naast de website die we al enkele jaren in de lucht houden (www.jekerkwartier-maastricht.nl) hebben we besloten een aantal keren per jaar BUURTNIEUWS uit te brengen en huis-aan-huis te verspreiden. In 2014 onderzoeken of we onze website interactief kunnen maken.

In deze uitgave van “Buurtnieuws” blikken we kort terug, maar vooral vooruit naar wat er de komende maanden te gebeuren staat.

Magisch Maastricht 2013/2014

Sinds enkele jaren organiseren we samen met de ondernemersvereniging van onze buurt gedurende 4 weken Magisch Maastricht, een kerstevenement waarbij we niet alleen het Jekerkwartier onderdompelen in een prachtige sfeer, maar ook talrijke evenementen voor u, uw kinderen en bezoekers organiseren. Het feest start op 7 december a.s. en eindigt op 7 januari 2014. Het programma zal door het organiserend comité via een flyer in uw brievenbus gestopt worden en daarnaast treft u het aan op onze website, bij de VVV en op de social media, zoals Facebook. Op 12 december is om 20.00 u. een optreden van een zangeres in de prachtige Mongoolse Gerstent op de Grote Looiersstraat bij Café Lure, waarvoor wij u als buurtbewoner uitnodigen en een hapje en een drankje aanbieden.

Nieuwjaarsreceptie voor de Buurt

Op zaterdag 11 januari 2014 tussen 11.00 en 12.30 u. organiseert het Buurtplatform een Nieuwjaarsreceptie in Café Forum aan de Sint Pieterstraat 4. Het Bestuur wil graag zo veel mogelijk buurtbewoners in een informele sfeer bij elkaar brengen. Voor lekkere koffie en vlaai wordt gezorgd. En wie aan de borrel of een glas bier wil, zal ook op zijn of haar wenken worden bediend. 

 

Vervolg overleg met UB over fietsenstallingen

Beste Buurtbewoners,

Onlangs heeft onze voorzitter Jacques De la Haye een vervolggesprek gehad met mevrouw Ingrid Wijk, directrice van de Universiteitsbibliotheek en Gido Boere, locatiemanager bij de Facilitaire Dienst van de UM. Met voortvarendheid is er gewerkt aan de uitbreiding van het aantal fietsenstallingen bij de UB. Binnenkort start een uitbreiding van de stalling aan zijde van de Nieuwenhofstraat. Er komen circa 150 plaatsen bij zodat het totaal ongeveer 557 wordt. We hopen dat daarmee de overlast op het plein aan de Grote Looiersstraat met name tijdens de examenweken definitief tot een einde komt. We hebben afgesproken contact met elkaar te houden om zo signalen die wij van u ontvangen snel te kunnen overbrengen. Dus aarzel niet om ons te benaderen via deze website wanneer u iets te melden heeft dat u zorgen baart inzake deze kwestie. Ook de UB wil een goede buur zijn. 

Verkeerswijziging Tafelstraat

Beste bewoners van de Tafelstraat en omgeving,

Zoals u bekend is er sinds enkele maanden structureel overleg tussen het gemeentebestuur van Maastricht in de persoon van wethouder Albert Nuss, zijn ambtenaren, vertegenwoordigers van ons Buurtplatform en vertegen-woordigers van de ondernemers in onze buurt, verenigd in het OJK.

Centraal in dit overleg staat het veilig en verkeersluw maken van het Jekerkwartier en het creëren van meer parkeer-plaatsen voor bewoners. Stap voor stap doen we dit in nauw overleg met bewoners. Nu is de Tafelstraat aan de beurt.

Er heeft hierover reeds eerder overleg plaatsgevonden met enkele van u.

Het voorstel is om de Tafelstraat om te vormen tot een voetgangerszone met uiteraard wel de toegankelijkheid voor gemotoriseerde voertuigen ten behoeve van bewoners van de Tafelstraat.

Wij nodigen u uit voor een toelichting op deze plannen door de heer Ferry Wahls, verkeerskundige bij de gemeente Maastricht, op : Maandag 2 december as om 18.00 uur in café Forum