Zaterdag 8 februari: Jekerkwartier neemt de maat van de Plaatselijke Politiek

Op woensdag 19 maart as zijn er weer Gemeenteraadsverkiezingen. Aan deze hoogmis van de democratie besteden wij aandacht door een bijeenkomst te organiseren met de lijsttrekkers van de plaatselijke politieke partijen. Op zaterdag 8 februari as organiseren wij een lijsttrekkersdebat in StayOkay, gelegen aan de Maasboulevard tussen 10.00 en 12.00 uur. Zaal open vanaf 09.30 uur.

De volgende lijsttrekkers hebben zich aangemeld: de wethouders Aarts (VVD), Willems (Seniorenpartij), Nuss (PvdA), Damsma (D’66), van Grootheest (Groenlinks) en vanuit de oppositie: Steijns (Stadsbelangen Mestreech), Gunther (SP) en Heijnen (CDA). U kunt ze het vuur aan de schenen leggen. In eerste instantie is het aan de lijsttrekkers om uit te leggen hoe zij de de komende 4 jaren de belangen van ons Jekerkwartier in de gemeenteraad zullen behartigen. Niet meer, maar ook niet minder. Wanneer ze alle 8 aan de beurt zijn geweest (spreektijd 5 minuten) is het aan de zaal om met hen in debat te gaan over wat ze wel en niet gezegd hebben over onze buurt. 

Vlaai en koffie staat voor u klaar. Wanneer u nu al een vraag heeft stuur deze dan naar jekerkwartier@hotmail.com. Tot dan

Het bestuur

 

 

Opvang verslaafden Hubertuslaan 4-6 door Leger des Heils wordt beëindigd

In het recente verleden hebben wij ons via periodiek overleg als Buurtplatform ingezet voor een veilige omgeving rondom de verslaafden-opvang aan de Hubertuslaan in onze wijk. De commissie Algemene Zaken van de gemeenteraad heeft vandaag besloten per 1 mei as. deze opvang te sluiten en de opvang te verplaatsen naar de Statensingel. Wat de nieuwe functie wordt voor het pand aan de Hubertuslaan is ons niet bekend. Wij zullen daar nader onderzoek naar verrichten.

Druk bezochte Nieuwjaarsreceptie 2014

Op 11 januari begon om 11.00 onze eerste nieuwjaarsreceptie in café Forum. Al snel vulde zich het lokaal. Onder begeleidende muziek van enkele studenten van het Conservatorium  en het genot van koffie met vlaai werd het een gezellige bijeenkomst waarbij buurtbewoners met elkaar in gesprek gingen over recente gebeurtenissen en kennis maakten met de nieuwe bestuursleden. Op basis van de verzamelde adressen constateren wij dat een 60-tal mensen op de uitnodiging zijn ingegaan. Een zeer bemoedigende start. 

Nieuwjaar 2014