De verkeers- en parkeerproblematiek in ons Jekerkwartier

Reeds meer dan een jaar is ons buurtplatform in overleg samen met het OJK (orgaan van de ondernemers in ons kwartier) met wethouder Nuss over het autoluw maken en voetgangersvriendelijk van het Jekerkwartier. Vanmiddag weer een vervolggesprek gehad. Aan de orde zijn gesteld het verkeer door de Tafelstraat en de Witmakersstraat en daarnaast de situatie in de overige straten. Het plaatsen van een voetgangersbord met toegang voor het autoverkeer van omwonenden is even uitgesteld. Eerst wordt een nulmeting verricht in de Witmakersstraat. Zodra de uitkomst er is, wordt het overleg voorgezet. Verder zijn besproken het uitbreiden van bewonersparkeerplaatsen op basis van het terugdringen van betaalde parkeerplaatsen. Daar wordt een overzicht van gemaakt dat wij u zullen toesturen zodra we dit ontvangen hebben. Het aantal fietsenstallingen bij de UB aan de Nieuwenhofstraat wordt op korte termijn uitgebreid. Daarnaast zoeken we nog naar andere plaatsen voor deze stallingen. Een ander punt dat aan de orde gesteld is, is het zoeken naar laad-en losplekken voor het vrachtverkeer. Samen met de ondernemers zullen we daar voorstellen voor ontwikkelen. Mogelijk aan de Pieterstraat en op een andere plek in het kwartier. Tot slot gaan we het sluipverkeer onder de loep nemen. Met name de route Witmakerstraat, Kapoenstraat, Achter de Molens, etc. Ook daar zullen wij verslag van doen. Via de mail en deze website. Indien u een reactie wilt geven of een vraag wilt stellen dan kan dat via jekerkwartier@hotmail.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


8 + 1 =

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>