Handhaving in het Jekerkwartier

Wij besteden veel aandacht aan de leefbaarheid van onze buurt. Bijna dagelijks zijn we in de slag met buurtbewoners, gemeenteambtenaren, ondernemers en bezoekers van ons kwartier. Het gaat daarbij om onderhoud van de openbare ruimte, rommel op straat, foutief geplaatste fietsen, scooters en motoren, verkeer- en geluidsoverlast, graffiti, etc. etc. Bijna wekelijks hebben we contact met gemeente-ambtenaren over deze zaken. Speciale aandacht besteden wij daarbij een de geluidsoverlast van feestende studenten en rondom horecazaken. Meer dan 4 jaar geleden hebben we tezamen met een zestal horecazaken een convenant gesloten waarbij spelregels zijn opgesteld met betrekking tot geluid en gedragingen van bezoekers. Helaas constateren we dat het afgelopen jaar enkele horecazaken de teugels weer laten vieren. Klachten van bewoners richting gemeente en ons Buurtplatform nemen toe. We hebben aandacht gevraagd hiervoor bij Handhaving maar moeten helaas constateren dat er slecht of niet gereageerd wordt van die zijde. Een voorbeeld moge zijn de reeds vele jaren slepende kwestie van overlast rond de disco d’n Hiemel. Bewoners van de Bernardusstraat hebben bijna allen het verzet en klagen gestaakt omdat ze de rol van Handhaving in deze ver onder de maat vinden. Recentelijk bereiken ons klachten over overlast van enkele andere horecazaken in onze buurt. Geluid van muziek binnen en buiten en herrie veroorzaakt door bezoekers op terras en straat zijn de oorzaak. Handhaving reageert, zoals gebruikelijk niet of nauwelijks. Ze handhaven vooral zichzelf, zoals een van de “slachtoffers” het uitdrukte. Wij hebben ons daarom rechtstreeks via gesprekken en brieven tot het College gewend en met name tot onze nieuwe burgemeester mevrouw Annemarie Penn-te Strake. We hebben haar gevraagd deze zaak spoedig en voortvarend op te pakken. Wij gaan ook weer op korte termijn met de ondertekenaars van het Horecaconvenant aan tafel om te bezien hoe we daar verder mee omgaan om de ontstane onrust terug te dringen en een nieuwe start te maken. Heeft u vragen meld u dan rechtstreeks tot ons via de de mail: jekerkwartier@hotmail.com.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


4 + = 13

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>