Mededeling van de gemeente.

Beste buurtgenoot,
 
Graag willen wij onderstaand uw aandacht vragen voor een memo welke wij van de gemeente ontvingen.

Buurtnieuws 1e jaargang, deel 1

Binnenkort in uw brievenbus BUURTNIEUWS een aanvulling op deze website. Op deze wijze willen wij u op de hoogte houden van de zaken die spelen in onze buurt. Hier alvast een voorproef

BUURTNIEUWS  van stichting ‘t jekerkwartier jaargang 1, nr 1 – december 2013

Buurtnieuws, een nieuw initiatief van uw Buurtplatform

Naast de website die we al enkele jaren in de lucht houden (www.jekerkwartier-maastricht.nl) hebben we besloten een aantal keren per jaar BUURTNIEUWS uit te brengen en huis-aan-huis te verspreiden. In 2014 onderzoeken of we onze website interactief kunnen maken.

In deze uitgave van “Buurtnieuws” blikken we kort terug, maar vooral vooruit naar wat er de komende maanden te gebeuren staat.

Magisch Maastricht 2013/2014

Sinds enkele jaren organiseren we samen met de ondernemersvereniging van onze buurt gedurende 4 weken Magisch Maastricht, een kerstevenement waarbij we niet alleen het Jekerkwartier onderdompelen in een prachtige sfeer, maar ook talrijke evenementen voor u, uw kinderen en bezoekers organiseren. Het feest start op 7 december a.s. en eindigt op 7 januari 2014. Het programma zal door het organiserend comité via een flyer in uw brievenbus gestopt worden en daarnaast treft u het aan op onze website, bij de VVV en op de social media, zoals Facebook. Op 12 december is om 20.00 u. een optreden van een zangeres in de prachtige Mongoolse Gerstent op de Grote Looiersstraat bij Café Lure, waarvoor wij u als buurtbewoner uitnodigen en een hapje en een drankje aanbieden.

Nieuwjaarsreceptie voor de Buurt

Op zaterdag 11 januari 2014 tussen 11.00 en 12.30 u. organiseert het Buurtplatform een Nieuwjaarsreceptie in Café Forum aan de Sint Pieterstraat 4. Het Bestuur wil graag zo veel mogelijk buurtbewoners in een informele sfeer bij elkaar brengen. Voor lekkere koffie en vlaai wordt gezorgd. En wie aan de borrel of een glas bier wil, zal ook op zijn of haar wenken worden bediend. 

 

Vervolg overleg met UB over fietsenstallingen

Beste Buurtbewoners,

Onlangs heeft onze voorzitter Jacques De la Haye een vervolggesprek gehad met mevrouw Ingrid Wijk, directrice van de Universiteitsbibliotheek en Gido Boere, locatiemanager bij de Facilitaire Dienst van de UM. Met voortvarendheid is er gewerkt aan de uitbreiding van het aantal fietsenstallingen bij de UB. Binnenkort start een uitbreiding van de stalling aan zijde van de Nieuwenhofstraat. Er komen circa 150 plaatsen bij zodat het totaal ongeveer 557 wordt. We hopen dat daarmee de overlast op het plein aan de Grote Looiersstraat met name tijdens de examenweken definitief tot een einde komt. We hebben afgesproken contact met elkaar te houden om zo signalen die wij van u ontvangen snel te kunnen overbrengen. Dus aarzel niet om ons te benaderen via deze website wanneer u iets te melden heeft dat u zorgen baart inzake deze kwestie. Ook de UB wil een goede buur zijn. 

Verkeerswijziging Tafelstraat

Beste bewoners van de Tafelstraat en omgeving,

Zoals u bekend is er sinds enkele maanden structureel overleg tussen het gemeentebestuur van Maastricht in de persoon van wethouder Albert Nuss, zijn ambtenaren, vertegenwoordigers van ons Buurtplatform en vertegen-woordigers van de ondernemers in onze buurt, verenigd in het OJK.

Centraal in dit overleg staat het veilig en verkeersluw maken van het Jekerkwartier en het creëren van meer parkeer-plaatsen voor bewoners. Stap voor stap doen we dit in nauw overleg met bewoners. Nu is de Tafelstraat aan de beurt.

Er heeft hierover reeds eerder overleg plaatsgevonden met enkele van u.

Het voorstel is om de Tafelstraat om te vormen tot een voetgangerszone met uiteraard wel de toegankelijkheid voor gemotoriseerde voertuigen ten behoeve van bewoners van de Tafelstraat.

Wij nodigen u uit voor een toelichting op deze plannen door de heer Ferry Wahls, verkeerskundige bij de gemeente Maastricht, op : Maandag 2 december as om 18.00 uur in café Forum

 

Programma Buurtbijeenkomst 16 sept. 2013 StayOkay 19.30u – 21.30

Beste buurtbewoners,

Op deze bewonersbijeenkomst willen we graag met u in gesprek gaan over actuele
ontwikkelingen in ons Jekerkwartier.
Een paar punten hebben we geagendeerd maar we willen vooral ook graag van u horen wat er leeft in ons Jekerkwartier en wat u bezig houdt.

Programma: 

19.30 
Welkom en toelichting op het programma.
Marijke van Lierop.

19.45
Wat betekent buurtgericht werken. 
Toelichting op dit thema door Liliane Geraerds, stadsdeelmanager
Maastricht West, Bureau Buurtgericht Werken, Gemeente Maastricht.
Aansluitend discussie over wat u als buurtbewoner verwacht van het
buurtplatform. Wat wel, wel niet. 

20.15
Stand van zaken aangaande het Verkeersplan Jekerkwartier. Korte
toelichting over actuele ontwikkelingen door Charles Roovers, voorzitter
Werkgroep Verkeer Bpf Jekerkwartier. 

20.30
Stand van zaken aangaande ontwikkelingen Bauduinterrein.
Eén van de omwonenden zal ons bijpraten over hun dialoog met de opdrachtgever. 

20.45
Tapijnkazerne.
Zoals bekend is er binnen de gemeente een discussie gaande over mogelijke
aanleg (ondergrondse) parkeergarage. Bijpraten over huidige stand van
zaken. 

21.00
Wat houdt de buurtbewoners bezig in de buurt, mooie dingen,  zorgpunten,
ergernissen, verbeteringen etc.

21.15
Evaluatie van deze avond. 
Wat ging goed? Wat is voor verbetering vatbaar?
Hoe verder?

—-nazit—

We hopen u ‘in groten getale’ te mogen ontmoeten, 
Bestuur Buurtplatform ’t Jekerkwartier.

www.jekerkwartier-maastricht.nl

Buurtbijeenkomst Jekerkwartier

maandag 16 september 2013,  19.30 – 21.30u  
StayOkay, Maasboulevard 101

 

Het Buurtplatform wil met u als buurtbewoners in gesprek gaan over zaken in de buurt die u aangaan, die u bezig houden en waar u iets over te melden heeft. 
Lees meer…

Jekerklassiek

Van vrijdag 20 t/m zondag 22 september 2013
kunt u genieten van klassieke muziek in de horecabedrijven in ons Jekerkwartier. Toegang gratis…..
Programma:  
Lees meer…

Overlast in Stadspark


Lees meer…

“Maastricht in de Franse tijd”

Geachte bewoner,

Bent u geïnteresseerd in Maastricht tijdens de Franse tijd?
Kijk dan gauw verder.


Lees meer…

Verkeers- en parkeerplan Jekerkwartier

Buurtbijeenkomst 13 april 2013 10.00 uur StayOkay :


Lees meer…

Previous Posts Next Posts